Monday, March 15, 2010

Subjek berkaitan....

Jurusan Pengurusan Awam terletak di bawah Fakulti Undang-undang, Kerajaan dan  Pengajian Antarabangsa ( COLGIS ) .Sebelum pergi lebih lanjut tentang pengurusan awam secara khususnya. Saya nak berkongsi tentang subjek-subjek yang sudah saya pelajari dan akan saya pelajari selama 3 tahun berada di sini. Kebanyakan subjek-subjek dalam pengurusan awam ini memerlukan kita berkawan dengan buku... Begitu banyak teori yang perlu dihafal dan juga tokoh-tokoh terkenal dalam bidang pengurusan...Tak kurang juga subjek yang memerlukan pengiraan.. Subjek yang menjadi teras dalam jurusan ini adalah:

 • Asas Pentadbiran Awam
 • Pengantar Sains Politik
 • Organisasi dan Masyarakat
 • Etika Pentadbir Awam
 • Dasar Awam
 • Stuktur, Proses Politik dan Pentadbiran Kerajaan Malaysia
 • Pengurusan Sumber Manusia Dalam Sektor Awam
 • Pengantar Pengurusan
 • Pentadbiran Kewangan
 • Perlembagaan Malaysia
 • Undang-undang Pentadbiran
 • Ekonomi Dalam Pengurusan Awam 1 dan 2
 • Dasar dan Analisis Fiskal
 • Politik Ekonomi Antarabangsa
 • Hubungan Manusia dalam Pentadbiran
 • Kepimpinan Dalam Pengurusan Awam
Ini tidak termasuk dengan subjek-subjek pelengkap teras program dan universiti serta subjek minor. 

0 comments: